Dyslexie

Volgens de Stichting Dyslexie Nederland is er sprake van dyslexie bij een significante achterstand in het lezen en/of spellen. Het Ministerie van Volksgezondheid vermeldt dat er sprake is van dyslexie bij de zwakste 10% lezers of de zwakste 10% spellers èn zwakste 16% lezers. Internationaal wordt dyslexie gezien als een specifieke leerstoornis. Landelijke schattingen geven aan dat ongeveer 4 tot 9% van de kinderen op de basisschool dyslexie hebben. Terwijl het aantal dyslexie-verklaringen op het voortgezet onderwijs ca. 15% bedraagt.