Zien

Als we naar iets kijken, dan is dit meer dan een beeld dat gevormd wordt op het netvlies. Er wordt ook informatie verwerkt doordat we het voorwerp inspecteren, identificeren en een betekenis geven. Het visueel proces is een proces waarvan de ogen slechts een deel zijn. Zien moet een automatisch proces zijn dat weinig inspanning vergt. Maar verschillende invloeden, zoals omgevingsfactoren en professionele omstandigheden ( werken achter beeldscherm) kunnen aanpassingen in het visuele systeem teweegbrengen, waardoor visuele problemen kunnen ontstaan.

Zien is een aangeleerd proces en gezichtsscherpte is slechts één aspect van de totale visuele functie. Men denkt dat er slechts visuele problemen zijn als de gezichtsscherpte is verminderd. Maar dit is een foute redenering. Ook al is de gezichtsscherpte 100% toch kunnen er nog problemen zijn als gevolg van visuele dysfuncties. Men ziet scherp maar dat betekent niet dat de visuele informatieverwerking en visueel gedrag perfect is. Net zoals wij leren lopen en praten, leren we ook zien. En omdat het een leerproces is, kan het ook geoefend en gewijzigd worden.

De ogen laten het soms afweten en je gaat hiervoor naar de opticiën. Soms is dit niet alleen de oplossing. Wij herkennen oorzaken en symptomen van beperkingen in het zicht en/of andere problemen. Door middel van uitgebreide testen met de ogen kunnen we dit behandelen met visuele training en (eventuele) lichttherapie. 

Naast onscherp zicht zijn er veel vage tot erge klachten die niet meteen in verband worden gebracht met visuele dysfuncties.

Enkele voorbeelden:

  • Concentratieproblemen, traagheid
  • Moeizaam studeren, een zwak geheugen
  • Geen plezier vinden in lezen, een moeilijke tekstopname en -verwerking
  • Onvoldoende en slechte beeldontvangst, een trage scherpstelling
  • Evenwichtsstoornissen, zich regelmatig stoten
  • Regelmatige voorhoofds- of achterhoofdspijn
  • Problemen met balsporten en parkeermanoeuvres
  • Lichthinder of lichtschuwheid
  • Droge, pikkende of zware ogen na beeldschermwerk
  • Verlies van oriëntatie, hoogtevrees

Ook wanneer het beeld wel scherp is, kunnen vage of erge problemen een gevolg zijn van dysfuncties die hun oorsprong in andere facetten van het visuele systeem hebben.

De ogen zijn instrumenten en je bent niet blij met de kwaliteit van je visie? Indien je ze goed verzorgt en fit maakt kun je een optimaal zicht bekomen en behouden, je kunt zelfs preventief trainen.

Alle waarnemingszintuigen zijn belangrijk, maar in een wereld waar men te lang voor een computerscherm zit of naar tv kijkt, worden de ogen vaak overbelast. Dit kan zich uiten bij alle visueel intensieve nabij-activiteiten zoals lezen, leren, diamantslijpen, schilderen, musiceren, enz…

Met een goede visuele waarneming, wat betekent goed en snel kunnen opnemen, herkennen en weergeven van informatie, kun je de uitdagingen in je leven optimaal aangaan.