Dyslexie

Volgens de Stichting Dyslexie Nederland is er sprake van dyslexie bij een significante achterstand in het lezen en/of spellen. Het Ministerie van Volksgezondheid vermeldt dat er sprake is van dyslexie bij de zwakste 10% lezers of de zwakste 10% spellers én zwakste 16% lezers. Internationaal wordt dyslexie gezien als een specifieke leerstoornis.
Landelijke schattingen geven aan dat ongeveer 4 tot 9% van de kinderen op de basisschool dyslexie hebben. Terwijl het aantal dyslexieverklaringen op het voortgezet onderwijs ca. 15% bedraagt.
Visuele training is erop gericht om de lees- en spellingsvaardigheden te optimaliseren. Ook de rekenvaardigheden worden getraind.

Voor wie?
Personen met een dyslexieverklaring.
Personen die geen dyslexieverklaring hebben en die ook moeite hebben met lezen, rekenen, schrijven en spellen.

Door een visueel onderzoek bij AB PeAk zal uitwijzen of een training de oplossing is, of er echt sprake is van dyslexie. Bij andere oorzaken (medisch) wordt doorverwezen naar een oogarts, maar die kijkt naar de gezondheidstoestand van de ogen.

De trainingen vinden op het centrum plaats. Tijdens de trainingslessen wordt aan de deelnemer getoond welke oefeningen thuis gedaan moeten worden en op welke wijze. De thuistraining omvat 5-6 dagen in de week, ongeveer een kwartiertje per dag.

Elke deelnemer krijgt een op maat gemaakt trainingsprogramma mee. De oefenmaterialen worden gratis meegegeven voor thuis gebruik, tijdens de trainingsperiode. Bij de vervolgles wordt gemeten welke vooruitgang er is geboekt, en de oefeningen voor thuis worden daarop aangepast. De eerste vervolgles is na een maand, en de andere lessen zijn met tussenpozen van 2 maanden. Indien de concentratie naar tevredenheid is verbeterd, dan wordt de trainingsperiode afgerond. De duur van de trainingsperiode kan variëren van 6 tot ca. 12 maanden, afhankelijk van de ernst van de klachten / beperkingen.